2008/Apr/16

  เวลา

 

อารมณ์

 

ความเครียด

 

ความสับสน

 

รู้...เข้าใจ

 

ตั้งใจ

 

สำเร็จ 

 

 

....ทำงานก่อนน๊ะ  เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ....

Comment

Comment:

Tweet


เอ้า มานั่งรอปืนฉีดน้ำ
#1 by MinimarT At 2008-04-17 12:42,